Thema Feest Kind  thumbnail

Thema Feest Kind

Published May 04, 24
7 min read

Vraag aan je medeleerlingen of zij iemand kennen die dit onderwerp in zijn werk doet of die vaardigheid in zijn werk gebruikt. Door een netwerkoverzicht te maken kun je de gegevens van mensen in je netwerk snel terugvinden. pesach feest. Dat is bijvoorbeeld handig als je iemand vragen wilt stellen over zijn beroep

Je hebt in dit deel veel gedaan. a. Waar ben je het meest trots op?72Een evenement organiserenDeel B Het voorbereiden van een evenement b (pesach feest). Wat kan je het best?c. Welke werkzaamheid zou je later in je beroep uit willen oefenen?d. Welke opleiding past bij deze werkzaamheid?f it eTaak 12 Voorbereiden op de toets In deze taak ga je je voorbereiden op de toets

Zoek het woord dat bij de omschrijving hoort. Weet je een woord niet? Kijk dan in de Theek-it.t hir g y po c 1. 2.' u d Ec AGeld dat je van de overheid krijgt voor het organiseren van een evenement heet een .Als een bedrijf geld geeft om een evenement te laten organiseren heet dat .3 (pesach feest).112 is hetnummer

Maak daarna opdracht 1 en 2.1. Het opbouwen van een evenement kan veel tijd kosten. a. pesach feest. Wanneer begin je met het opbouwen van een groot driedaags muziekfestival? drie maanden van tevoren vijf dagen van tevoren de ochtend van tevoren een uurtje van tevoren b. Wat hoort bij het opbouwen van een evenement? de ruimtes inrichten een vergunning aanvragen afspraken met een verhuurder maken tribunes opbouwen EHBO-post inrichten bezoekers ontvangen c  1. 2.t h' u d Ef it ec A2. De leveranciers brengen de spullen die je gekocht of gehuurd hebt naar de locatie. a. Waarom is het handig als je precies weet in welke ruimte de spullen moeten komen te staan?ir g y pb. Wie bepaalt waar de spullen moeten staan? de leverancier de medewerkers die helpen opbouwen de organisator van het evenemento ciemand anders, namelijk:BRON Bekijk de Film Strandevenement opbouwen.

Barbie Feest

. Welk evenement wordt in het filmpje opgebouwd?b (pesach feest). Wat wordt er allemaal opgebouwd?74Een evenement organiseren. Deel C Het opbouwen van een evenement BRON Bekijk de Film Davis Cup Groningen. Maak daarna opdracht 4.4. a. Wat wordt er hier opgebouwd?b. Had je verwacht dat dat zo veel werk was? Ja / nee, wantf it e5

. Lijkt het je leuk om de leiding te nemen? Ja / nee, want b (pesach feest). Lijkt het je moeilijk om anderen aan te sturen? Ja / nee, want' u d Ec A6. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

een routing kunnen uitzetten 2. manieren van afvalbeheer kunnen herkennen en uitleggen 3. manieren om afval te verwerken kunnen herkennen en uitleggen 4 (afzetpaal met koord). manieren om verschillende soorten afval te recyclen kunnen uitleggen 5. afval kunnen scheiden 6. een milieustraat kunnen inrichten 7. taken van beveiligers kunnen beschrijven 8. zes begrippen rond beveiliging kunnen herkennen en uitleggen 9

de meest veilige route kunnen aangeven in een gebouw en op een terreint hKBGLKBGLir g y po c11. beschrijven waar een nood- en hulppost aan moet voldoen 12 (pesach feest). een nood- en hulppost inrichten13. een plan maken voor de inrichting van een ruimte. 7. Je hebt gelezen wat je moet kunnen als je evenementen gaat opbouwen

Welk leerdoel lijkt jou het leukst om aan te werken? En waarom?b. Welk leerdoel lijkt jou het minst leuk om aan te werken? En waarom? Een evenement organiseren75Deel C Het opbouwen van een evenement 8. Heb je wel eens meegeholpen met het opbouwen van een activiteit of evenement? Ja / nee Zo ja, wat heb je toen opgebouwd?9.

Feest Tent Kopen

. Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij leiding hebt gegeven.f it eb. Vind je het gemakkelijk om anderen te zeggen wat ze moeten doen? Ja / nee c. Zo ja, geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je gemakkelijk anderen vertelt wat ze moeten doen. pesach feest.' u d Ec A10

Taak 3 Taken plannen In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.t h11. Bekijk Taak 4 tot en met 11. En bekijk het schema hierna. a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4. b (pesach feest). Zoek in de taken naar de opdrachten met

Overleg met je docent: • op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken • op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen. d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1, 2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.o c1.

Onderwerp763. Richttijd in 4. Datum en lesuur minuten1Kennismaken met het opbouwen van evenementen252De leerdoelen bij Deel C153Taken plannen104Theatre Mondial: een routing uitzetten90Een evenement organiseren5. Af 6. Paraaf docentDeel C Het opbouwen van een evenement 1 - pesach feest. Taak 2. OnderwerpKBGL3. Richttijd in 4. Datum en lesuur minuten5Theatre Mondial: afvalstromen806Theatre Mondial: beveiliging807Theatre Mondial: vluchtroutes808Theatre Mondial: een eerstehulppost inrichten809Theatre Mondial: een podium inrichten9010Terugkijken op de taken3011Voorbereiden op de toets20Aan de slag' u d E5

Wild West Thema Feest

Paraaf docentf it ec ATheatre Mondial is een driedaags theater- en muziekfestival dat jaarlijks wordt georganiseerd op de Vliethof, een groot buitenterrein in de buurt van Den Haag. pesach feest. Dit jaar vindt het festival plaats op 14, 15 en 16 september. Op het festival zijn 75 verschillende theater- en muziekvoorstellingen te zienEr hoort ook een tijdelijke camping bij het festival. pesach feest. Daar kunnen ongeveer 600 mensen kamperen. Jaarlijks komen er zo’n 60.000 mensen op het Theatre Mondialfestival af.t hir g y po cHet festival wordt georganiseerd door verschillende partijen waaronder theater Het Haagse Paard. Jij werkt als medewerker bij het Haagse Paard

Er zijn veel voorbereidingen getroffen voor het festival. De verschillende organisatoren hebben theatergroepen en bands geboekt. afzetpaaltjes met lint. Er zijn vergunningen en subsidies aangevraagd, materialen gehuurd, catering geregeld en nog veel meer (pesach feest). Over vier dagen begint het festival. Jij helpt mee met het opbouwen van het terrein. En met het opbouwen van één van de podia waarvoor jij verantwoordelijk bent

Theatre Mondial is een theater- en muziekfestival. a. Hoeveel dagen duurt het Theatre Mondialfestival?b. Op welke data vindt het festival dit jaar plaats?f it ec. Waar vindt het Theatre Mondialfestival plaats?d. Hoeveel podia heeft het Theatre Mondialfestival?' u d Ee. Hoeveel theater- en muziekvoorstellingen zijn er te zien?f (pesach feest). Hoeveel bezoekers komen er op het Theatre Mondialfestival af?t hc Ag

Jurk Dames Feest

Je wilt het Theatre Mondialfestival bekend maken bij de mensen. a. Maak een flyer voor het Theatre Mondialfestival. Dit mag op papier of op de computer (pesach feest). BRON Gebruik eventueel Stappenplan 10 Een flyer maken. b. Zet informatie op de flyer die belangrijk is voor bezoekers, zoals de data, de locatie en informatie over het aantal en soort acts

Zet het logo van het Theatre Mondialfestival op de flyer. BRON Het logo staat bij Overig Logo van het Theatre Mondialfestival. d (pesach feest). Kies zelf de vorm van de letters, de kleuren en plaatjes voor op de flyer. Let wel op dat het past bij het logo van het Theatre Mondialfestival

Maak de flyer zo aantrekkelijk mogelijk. Want je wilt bezoekers trekken met de flyer.o cBRON Lees ‘Een routing uitzetten’ uit Tekstbron 1 (pesach feest).16 Routing. Maak daarna opdracht 14 tot en met 17.78Een evenement organiserenDeel C Het opbouwen van een evenement 14. Je kunt een routing met verschillende hulpmiddelen uitzetten. Welke hulpmiddelen zie je op de plaatjes?t hir g y p' u d Ef it ec Ao cEen evenement organiseren79Deel C Het opbouwen van een evenement 15Je wilt vanaf de parkeerplaats aangeven waar de ingang van het evenement is. a. Geef dit aan met een bordje.b. Geef dit aan met een afstandsaanduiding (pesach feest).t hir g y pc. Geef dit aan met een pictogram.o c 80Een evenement organiseren' u d Ec Af it eDeel C Het opbouwen van een evenement 16Je hebt geen verkeersregelaars. Met welke drie hulpmiddelen kun je deze route afzetten? 1. 2. 3.f it eUITVOEREN 17. Je hebt een plattegrond van het Theatre Mondialfestival. pesach feest.t hir g y p' u d Ec AStippel de routing vanaf het hoofdpodium naar de camping uit.o c18. Je gaat een routing vanaf het hoofdpodium naar de camping uitzetten

Latest Posts

Oktober Feest

Published May 07, 24
4 min read

Thema Feest Kind

Published May 04, 24
7 min read

Feest - 8 Definities

Published May 03, 24
7 min read